Sao Mai Tech xin chào quý vị

0

Cart

0 items - 0 ₫

Không có sản phẩm nào

Gateway Analog-VoIP

Sắp xếp tăng dần
  • Gateway 8 đường bưu điện (8 cổng FXO)
  • Dùng cho các dòng tổng đài IP Asterisk, Grandstream, Softswitch...
  • Kết nối các đường bưu điện: VNPT, Viettel,…
  • Tổng đài hỏng lỗi không hoạt động vẫn nghe gọi bình thường
  • Tự động email cảnh báo khi đường bưu điện bị đứt
  • Chức năng blacklist chặn các cuộc gọi không mong muốn
  • Gateway SMG1016
  • Dùng cho các dòng tổng đài IP Asterisk, Grandstream, Softswitch...
  • Kết nối các đường bưu điện: VNPT, Viettel,…
  • Tổng đài hỏng lỗi không hoạt động vẫn nghe gọi bình thường
  • Tự động email cảnh báo khi đường bưu điện bị đứt
  • Chức năng blacklist chặn các cuộc gọi không mong muốn

Sắp xếp tăng dần