Sao Mai Tech xin chào quý vị

0

Cart

0 items - 0 ₫

Không có sản phẩm nào

Card ghi âm Tansonic

Sắp xếp tăng dần
 1. Card ghi âm điện thoại Tansonic 1 line, ghi âm 1 cuộc gọi, tự động ghi âm, hiển thị số gọi đến trên nhiều máy tính.

  Hỗ trợ API cho các nhà phát triển phần mềm quản lý thông tin khách hàng CRM

  Hỗ trợ phần mềm tiếng Việt

  Kết nối cổng USB

  • Tự động ghi âm các cuộc gọi đến và gọi đi.
  • Ghi âm đồng thời 2 cuộc gọi.
  • Quản lý và báo cáo các cuộc gọi đến, gọi đi vào gọi nhỡ.
  • Hiển thị số gọi đến trên nhiều máy tính đồng thời hoặc tùy chọn.
  • Nghe file ghi âm ở bất kỳ máy tính nào.
  • Cung cấp SDK(API) cho bên thứ 3 phát triển phần mềm.
  • Miễn phí phần mềm ghi âm và phần mềm quản trị dữ liệu khách hàng.
  • Tự động ghi âm các cuộc gọi đến và gọi đi.
  • Ghi âm đồng thời 4 cuộc gọi.
  • Quản lý và báo cáo các cuộc gọi đến, gọi đi vào gọi nhỡ.
  • Hiển thị số gọi đến trên nhiều máy tính đồng thời hoặc tùy chọn.
  • Nghe file ghi âm ở bất kỳ máy tính nào.
  • Cung cấp SDK(API) cho bên thứ 3 phát triển phần mềm.
  • Miễn phí phần mềm ghi âm và phần mềm quản trị dữ liệu khách hàng.
  • Tự động ghi âm các cuộc gọi đến và gọi đi.
  • Ghi âm đồng thời 8 cuộc gọi.
  • Quản lý và báo cáo các cuộc gọi đến, gọi đi vào gọi nhỡ.
  • Hiển thị số gọi đến trên nhiều máy tính đồng thời hoặc tùy chọn.
  • Nghe file ghi âm ở bất kỳ máy tính nào.
  • Cung cấp SDK(API) cho bên thứ 3 phát triển phần mềm.
  • Miễn phí phần mềm ghi âm và phần mềm quản trị dữ liệu khách hàng.

Sắp xếp tăng dần